1. OPP
  2. Kujawsko-Pomorskie

Fundacja "Novus Genesis"

Legionów 53
Toruń

Informacje podstawowe

KRS: 0000445282
NIP: 9562301987
Data rejestracji: 20-12-2012

Cel działania

Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) działania w zakresie: a) działania w zakresie pomocy społecznej umożliwiającej osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; b) działania w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; c) działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia; d) działania na orzec osób niepełnosprawnych; e) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami; f) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego; g) działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego; h) działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu; i) działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą; j) działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; k) działalność warsztatu terapii zajęciowej; l) działalność świetlicy środowiskowej; m) działalność ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego; n) działalność dziennego domu pobytu; o) działalność dziennego centrum aktywności; p) działalność gospodarstwa ekologicznego; q) działalność charytatywna; r) działalność w zakresie przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym; s) działalność rolnicza.

Opinie o Fundacja "Novus Genesis"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.