1. OPP
  2. Kujawsko-Pomorskie
  3. Toruń

Bank Żywności

Wały Gen. Sikorskiego 27
Toruń

Informacje podstawowe

KRS: 0000246105
Data rejestracji: 30-11-2005

Cel działania

1.Niesienie pomocy materialnej ludziom najuboższym poprzez wykorzystanie zasobów żywności, a w szczególności: a. zorganizowanie systemu gromadzenia i rozdziału niewykorzystanej żywności, b. niedopuszczenie do marnotrawstwa żywności, c. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, osieroconych i patologicznie zagrożonych, d. organizacja placówek, punktów pomocy materialnej, żywnościowej, rzeczowej lub w innej postaci.
2.Zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu.
3.Wspieranie żywnością osób i rodzin najuboższych w szczególności z rejonów zagrożonych bezrobociem.
4.Niesienie pomocy ludziom zagrożonym uzależnieniami lub uzależnionym od alkoholu, nikotyny i innych środków psychotropowych oraz ich rodzin.
5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych, seniorów.
6.Edukacja wolontariuszy, sympatyków, seniorów i pracowników fundacji.
7.Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
8.Wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności opieką nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, osobami starszymi, seniorami, bezrobotnymi z obszarów wykluczenia społecznego i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej.
9.Promocja i rozwój wolontariatu.
10.Współpraca z seniorami.

Opinie o: Bank Żywności

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.