1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Łódź

Fundacja "Jim"

Miejsce zostało oznaczona w serwisie jako nieaktywne. Może to m.in. oznaczać, że zaprzestało ono działalności lub zmieniły się jego dane kontaktowe.
Tatrzańska 105
Łódź

Informacje podstawowe

KRS: 0000127075
NIP: 7282455613
Data rejestracji: 19-08-2002

Cel działania

A) niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i ubogich, ich rodzinom oraz bliskim, b) niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, a szczególnie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzinom oraz bliskim, c) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym i opiekuńczo-wychowawczym, d) udzielanie pomocy w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i ubogich oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, e) integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze zdrową częścią społeczeństwa, f) ochrona i promocja zdrowia, g) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, h) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym także wśród niepełnosprawnych, i) realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych tych osób, j) niesienie pomocy osobom cierpiącym z powodu chorób zakaźnych m.In. hiv, a szczególnie dzieciom i młodzieży cierpiącej z powodu chorób zakaźnych m.In hiv, ich rodzinom oraz bliskim.

Opinie o: Fundacja "Jim"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.