1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Łódź

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

Piłsudskiego 150/152
Łódź

Informacje podstawowe

KRS: 0000052022
NIP: 7251105651
Data rejestracji: 12-10-2001

Cel działania

1. zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu, oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności,
2. niesienie pomocy materialnej ludziom najuboższym, zagrożonym uzależnieniami lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin,
3. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom wśród dzieci i młodzieży.

Opinie o: Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.