1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Łódź

Fundacja im. Wojskowej Akademii Medycznej

6 - Sierpnia 74
Łódź

Informacje podstawowe

KRS: 0000024460
NIP: 7272507076
email: jacekchmielewski 1966@poczta.onet.pl
data rejestracji: 02-07-2001

Cel działania

1. zachowanie wiedzy o historii wojskowejakademii medycznej, jej osiągnięciach oraz opieka nad przedmiotami i symbolami jej tradycji.
2. utrzymywanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami absolwentów wojskowej akademii medycznej oraz placówkami wojskowej służby zdrowia.
3. doraźna pomoc materialna byłym pracownikom wojskowej akademii medycznej w przypadkach losowych.
4. wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, w tym służących celom bezpieczeństwa wewnętrznego, obronności kraju i kultury narodowej.
5. wspieranie wszelkich przedsięwzięć służących odnowie zdrowia.
6. wspieranie programów przeciwdziałania chorobom społecznym i cywilizacyjnym.
7. działanie na rzecz ochrony środowiska.

Opinie o Fundacja im. Wojskowej Akademii Medycznej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.