1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Łódź

Fundacja "Happy Kids"

Miejsce zostało oznaczona w serwisie jako nieaktywne. Może to m.in. oznaczać, że zaprzestało ono działalności lub zmieniły się jego dane kontaktowe.
żniwna 10/14
Łódź

Informacje podstawowe

KRS: 0000133286
NIP: 7272572926
Data rejestracji: 30-09-2002

Cel działania

1. podejmowanie działań na rzecz pomocy chorym dzieciom,
2. pomoc i wsparcie instytucji społecznych i państwowych ściśle związanych z działalnością mającą na celu polepszenie bytu dzieci,
3. promocja i wspieranie wszelkich form działalności gospodarczej dla osób chcących nieść pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej,
4. skupianie wokół idei fundacji specjalistów, polityków oraz osób mających zdecydowany wpływ na poprawę stanu zdrowia młodego pokolenia,
5. zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży,
6. zapobieganie patologii w wychowaniu dzieci,
7. pomoc finansowa w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży, w tym dofinansowanie pobytów w sanatoriach i prewentoriach,
8. udzielanie pomocy materialnej i finansowej, dzieciom i ich opiekunom w trudnych sytuacjach życiowych,
9. udzielanie pomocy materialnej i finansowej, dzieciom i ich opiekunom w celu rozwoju talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży,
10. udzielanie pomocy materialnej i finansowej, dzieciom i ich opiekunom celem zapobiegania bezdomności, a także wyprowadzania z bezdomności,
11. udzielanie pomocy materialnej i finansowej, dzieciom i ich opiekunom, a także instytucjom państwowym i społecznym, w celu zapewnienia letniego i zimowego wypoczynku.

Opinie o: Fundacja "Happy Kids"

Dodaj opinię
Tomasz Kuza
1/5
13-06-2021 12:22
Uczciwość prezesa można podziwiać wklejając: Przesłuchanie prezesa Fundacji Happy Kids.