1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Elbląg

Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu

Czerwonego Krzyża 2
Elbląg

Informacje podstawowe

KRS: 0000001304
NIP: 5782546074
Data rejestracji: 28-02-2001

Cel działania

1)zrzeszanie osób-organizatorów pomocy społecznej, działających na rzecz ochrony praw osób starszych i niepełnosprawnych,
2)prowadzenie doradztwa dla osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu pomocy społecznej,
3)prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowo-edukacyjnej, w tym w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną,
4)prowadzenie działalności wydawniczej propagującej zagadnienia pomocowe,
5)tworzenie nowych rozwiązań i form w pomocy środowiskowej i instytucjonalnej,
6)prowadzenie domów pomocy społecznej, dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków wsparcia, punktów poradnictwa specjalistycznego, świetlic i klubów środowiskowych, w tym: dworcowych, profilaktyczno-wychowawczych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz innych stacjonarnych i półstacjonarnych placówek pomocowych,
7)promowanie nowych form, metod i technik działania w zakresie polityki społecznej,
8)monitorowanie sytuacji i działalności struktur instytucji pomocy społecznej oraz warunków życia mieszkańców regionu - opracowywanie raportów z tym związanych,
9) opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
10)organizowanie sympozjów i konferencji naukowych,
11)opiniowanie aktów prawnych związanych z zabezpieczeniem społecznym oraz inicjowanie nowych rozwiązań w tym zakresie,
12)utworzenie i prowadzenie centrum usług środowiskowych,
13)prowadzenie systemu stypendialnego wspierającego dzieci i młodzież, w tym: niepełnosprawną, z terenów wiejskich, z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych,
14)prowadzenie działalności z zakresu pośrednictwa pracy na rzecz osób bezrobotnych,
15)prowadzenie form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej,
16)udzielanie pomocy ofiarom przestępstw drogowych,
17)utworzenie i prowadzenie przedszkoli,
18)prowadzenie ośrodka wczasowego. pozostałe punkty 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 zgodnie z § 7 statutu.

Opinie o: Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.