1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Elbląg

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi

Podgórna 1
Elbląg

Informacje podstawowe

KRS: 0000060843
e-mail: [email protected]
Data rejestracji: 10-11-2001

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom z chorobą alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom i opiekunom. dla osiągnięcia swego celu stowarzyszenie prowadzi działalność poprzez:
1. organizowanie różnych form samopomocy rodzin i opiekunów.
2. popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z chorobą alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi.
3. wymianę informacji i kształcenie osób opiekujących się pacjentami z chorobą alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi.
4. wpływanie na politykę i polityków mając na celu wzrost uwagi i pomoc dla pacjentów z chorobą alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi ich rodzinom i opiekunom.
5. podejmowanie innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z postawionym celem.
6. zgromadzenie pełnej dokumentacji statystycznej odnośnie chorych na chorobę alzheimera i inne zaburzenia psychiczne.
7. współpracę z organizacjami i instytucjami o podobnych celach, działanie w kraju i za granicą.

Opinie o: Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.