1. OPP
  2. Świętokrzyskie

Czysta Wieś

Świętokrzyska 61
Ćmińsk

Informacje podstawowe

KRS: 0000322107
Data rejestracji: 23-01-2009

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności gminy miedziana góra oraz rozwoju gminy poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1) wspierania lokalnych inicjatyw dotyczących budowy lub modernizacji infrastruktury lokalnej, w szczególności wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej
2) działalności umożliwiającej rozwój infrastruktury turystycznej
3) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ochrony i promocji zdrowia
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
7) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej

Opinie o: Czysta Wieś

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.