1. OPP
  2. Opolskie
  3. Opole

Automobilklub Opolski

Wrocławska 102
Opole

Informacje podstawowe

KRS: 0000047846
NIP: 7540003419
Data rejestracji: 26-09-2001

Cel działania

Celem automobilklubu jest:
1. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
2. upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.
3. działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
4. działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. upowszechnianie praw i ochrona konsumentów w zakresie związanym z motoryzacją.
6. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
7. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. pomoc ofiarom wypadków drogowych.
9. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
10. działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Opinie o: Automobilklub Opolski

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.