1. OPP
  2. Dolnośląskie
  3. Wrocław

Aeroklub Wrocławski

Henryka Sienkiewicza 108-110
Wrocław

Informacje podstawowe

KRS: 0000027740
WWW: aeroklub.wroc.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 8961000057
Data rejestracji: 19-07-2001

Cel działania

- prowadzenie działalności w zakresie sportów lotniczych przez członków aeroklubu, wzajemnej pomocy i wspieraniu się w realizowaniu pasji lotniczych we wszelkich jej odmianach - wyczynowej i zawodniczej oraz turystycznej i rekreacyjnej; - organizowanie działalności lotniczej na rzecz osób nie będących członkami aeroklubu wrocławskiego, w szczególności prowadzenia edukacji lotniczej wśród dzieci i młodzieży; - upowszechnianie oraz działalność edukacyjna w zakresie sportów lotniczych wśród społeczności lokalnej; - podtrzymywanie i upowszechnianie polskich tradycji lotniczych, pielęgnowanie polskiej myśli technicznej oraz tradycji lotnictwa na dolnym śląsku; - propagowanie wiedzy i umiejętności lotniczych wśród pilotów i uczniów - pilotów z kraju i zagranicy; - umożliwianie poznawania i uprawiania sportów lotniczych przez osoby niepełnosprawne lub dotknięte wykluczeniem społecznym.

Opinie o: Aeroklub Wrocławski

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.