1. OPP
  2. Dolnośląskie
  3. Wrocław

"Axis" Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych Po Urazie Rdzenia Kręgowego

Bierutowska 23
Wrocław

Informacje podstawowe

KRS: 0000070747
NIP: 8951734674
Data rejestracji: 28-12-2001

Cel działania

Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością po urazach rdzenia kręgowego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, 2. umożliwienie osobom po urazach rdzenia kręgowego rehabilitacji prowadzącej do pełnego powrotu funkcji ruchowej oraz osiągnięcia jak największej aktywności społecznej, 3. upowszechnienie metod rehabilitacji prowadzących do możliwie najpełniejszego powrotu do zdrowia, 4. działalność umożliwiająca osobom po urazach podejmowanie pracy zawodowej, 5. aktywizacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę, sport, rekreację, kulturę i edukację.

Opinie o: "Axis" Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych Po Urazie Rdzenia Kręgowego

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.