1. OPP
  2. Kujawsko-Pomorskie
  3. Toruń

"Razem w Drodze" Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Osobom Niepełnosprawnym Oraz Potrzebującym Wsparcia

Leona Witkowskiego 3a
Toruń

Informacje podstawowe

KRS: 0000581412
e-mail: [email protected]

Cel działania

1. działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, seniorów oraz osób potrzebujących wsparcia, umożliwienia wielopłaszczyznowych form edukacji i wychowania, terapii i rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej oraz obywatelskiej.
2. organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, rehabilitacji i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia.
3.Podejmowanie działań mających na celu propagowanie i wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.
4. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz wsparcie mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych grup.
5. działalność na rzecz wspólnot lokalnych, w tym szczególnie rodzin z osobami niepełnosprawnymi lub potrzebującymi wsparcia w tym z terenów wiejskich.
6. działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego pola działania miedzy różnymi społecznościami; dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych, członków ich rodzin oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
7. podejmowanie działań z zakresy wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży szczególnie niepełnosprawnych, seniorów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. podejmowanie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
9. promocja i organizacja wolontariatu.
10. działalność charytatywna.
11. działalność naukowa, edukacja, oświatowa i wychowawcza.
12. ochrona i promocja zdrowia.

Opinie o: "Razem w Drodze" Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Osobom Niepełnosprawnym Oraz Potrzebującym Wsparcia

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.