1. OPP
  2. Kujawsko-Pomorskie

Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka

Zdrojowa 2B
Ciechocinek

Informacje podstawowe

KRS: 0000223296
NIP: 8911285023
Data rejestracji: 07-12-2004

Cel działania

1. działalność niezwiązana bezpośrednio z partią polityczną, wspierającą inicjatywy społeczne poprzez edukację, gromadzenie funduszy zmierzające do pełnego wszechstronnego rozwoju ciechocinka w zakresie ekonomicznym, kulturalnym i zdrowotnym.
2. popieranie działalności zmierzającej do zapewnienia mieszkańcom i kuracjuszom jak najlepszych warunków bytowych i rekreacyjnych.
3. działalność wspierająca stowarzyszenia regionalne i edukacyjne.
4. ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków kultury.
5. rozwijanie inicjatywy zmierzającej do podnoszenia piękna i estetyki ciechocinka.
6. inicjowanie i popieranie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i hobbystycznej.
7. współdziałanie ze stowarzyszeniami patriotycznymi.
8. popieranie wszelkich przejawów inicjatywy twórczej.

Opinie o Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.