1. OPP
  2. Kujawsko-Pomorskie

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych "Pro Omnibus"

Nowy Ciechocinek 5d

Informacje podstawowe

KRS: 0000040023
Data rejestracji: 03-09-2001

Cel działania

1. pomoc osobom prywatnym oraz instytucjom w rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacja tych osób;
2. upowszechnianie rehabilitacji przez muzykę i zajęcia manualne;
3. organizowanie imprez artystycznych z udziałem osób niepełnosprawnych;
4. organizowanie szkoleń i spotkań dydaktycznych;
5. upowszechnianie nowych i nowatorskich sposobów rehabilitacji;
6. tworzenie baz wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
7. propagowanie i upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawnych w mediach i prowadzenie własnej działalności medialnej;
8. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
9. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
10. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
11. pomoc społeczna z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania;
12. opieka dzienna nad dziećmi;
13. organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych;
14. prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej, paramedycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej;
15. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
16. wspieranie przedsiębiorców-zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
17. promowanie postaw przedsiębiorczych oraz budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy;
18. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
19. wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu rozwój edukacji na każdym etapie rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji osób dorosłych;
20.Wspieranie organizacji społecznych i pozarządowych;
21.Promowanie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych, niezatrudnionych i innych osób, które poszukują zatrudnienia na rynku pracy;
22.Wspieranie osób zatrudnionych, niezatrudnionych i innych osób, które poszukują zatrudnienia na rynku pracy w uzyskaniu umiejętności oraz kwalifikacji;

Opinie o Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych "Pro Omnibus"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.