1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Ełk

"Tęczowa Fundacja" w Ełku

Kilińskiego 2
Ełk

Informacje podstawowe

KRS: 0000124961
NIP: 8481680158
Data rejestracji: 29-07-2002

Cel działania

1. działanie na rzecz umacniania wartości chrześcijańskich, zgodnych z etyką kościoła katolickiego przez prowadzenie i wspieranie działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, opiekuńczej i charytatywnej, zgodnie z katolicką nauką społeczną.
2. niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
3. organizowanie różnorodnych form zajęć dla dzieci i młodzieży mających na względzie ich prawidłowe wychowanie i przystosowanie do życia w społeczeństwie.
4. propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności.
5. wszechstronne wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych.
6. integrowanie osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
7. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń między osobami, samorządami, szkołami, instytucjami i organizacjami o podobnych celach statutowych, krajowymi i zagranicznymi.
8. aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
9. ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług medycznych.

Opinie o: "Tęczowa Fundacja" w Ełku

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.