1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Orzysz

Stowarzyszenie Właścicieli Domków Rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynku Doraźnego Irys w Orzyszu

Informacje podstawowe

KRS: 0000020805
e-mail: [email protected]
NIP: 8491465390
Data rejestracji: 20-06-2001

Cel działania

1. prowadzenie działalności sportowo-turystycznej i rekreacyjnej nie związanej z działalnością zarobkową.
2. krzewienie i popularyzacja form aktywnego wypoczynku i rekreacji członków zrzeszonych i ich rodzin.
3. unormowanie stanu prawnego gruntów pod domkami rekreacyjnymi członków stowarzyszonych w ich otoczeniu przez wykup lub przyjęcie w dzierżawę długoletnią.
4. zapewnienie bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenie ośrodka.
5. krzewienie działalności na rzecz rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej.
6. krzewienie działalności na rzecz ekologii, ochrony środowiska przyrodniczego.
7. działalność na rzecz rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej.8. działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania wędkarstwa,rybołówstwa i akwakultury.

Opinie o: Stowarzyszenie Właścicieli Domków Rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynku Doraźnego Irys w Orzyszu

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.