1. OPP
  2. Opolskie
  3. Kędzierzyn-Koźle

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu

Al. Jana Pawła Ii 27
Kędzierzyn-Koźle

Informacje podstawowe

KRS: 0000262492
NIP: 7492003188
email: utwkkozle@interia.pl
data rejestracji: 25-08-2006

Cel działania

Celem uniwersytetu trzeciego wieku jest szeroko pojęta aktywizacja osób starszych, a w szczególności:
1. włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego;
2. aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób w wieku senioralnym;
3. prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej;
4. upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej;
5. podejmowanie działań na rzecz osób starszych;
6. wspieranie idei wolontariatu;
7. szerzenie współpracy pomiędzy miastami, regionami, narodami i państwami. uniwersytet trzeciego wieku w swej działalności zmierza do urozmaicenia życia osobom w wieku senioralnym, przeciwdziała marginalizacji osób starszych, zaspakaja ich potrzeby wyższego rzędu oraz podejmuje działania służące utrzymaniu seniorów w jak najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej.

Opinie o Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.