1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Międzyrzec Podlaski

Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa "Stanica"

Zahajkowska 44C
Międzyrzec Podlaski

Informacje podstawowe

KRS: 0000143534
NIP: 5372263684
Data rejestracji: 31-12-2002

Cel działania

-stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju czlowieka; -działanie na rzecz integracji, rehabilitacji oraz wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych; -dążenie do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi poprzez kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości czlowieka przy jednoczesnym poszanowaniu jego prawa do wolności i godności; -krzewienie tradycyjnego wychowania morskiego i żeglarskiego poprzez upowszechnianie wiedzy i kultury marynistycznej; -kształtowanie właściwych zachowań dzieci i młodzieży w obcowaniu z przyrodą, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony środowiska.

Opinie o Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa "Stanica"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.