1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Międzyrzec Podlaski

Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim

Zarówie 86
Międzyrzec Podlaski

Informacje podstawowe

KRS: 0000043936
e-mail: [email protected]
Data rejestracji: 13-09-2001

Cel działania

Celem stowarzyszania jest:
1.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w celu ich pełniejszej społecznej integracji, ochrony interesów zawodowych i społecznych, polepszenia warunków bytowych, podnoszenia poziomu kultury i oświaty, przeciwdziałania ich dyskryminacji.
2. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, a w szczególności zwalczanie barier architektonicznych.
3. prowadzenie oraz współdziałanie w organizowaniu życia kulturalnego, oświatowego, a także sportu i rekreacji.
4. prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej niepełnosprawnych.
5. postulowanie i organizowanie różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz członków stowarzyszenia.
6. tworzenie warunków sprzyjających organizowaniu się zawodowych środowisk niepełnosprawnych, wspieranie ich działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji, a także udzielanie pomocy w zapewnieniu im właściwych warunków wykonywania pracy, szczególnie zatrudnionym w warunkach niechronionych oraz działanie na rzecz tworzenia regulacji prawnych umożliwiających pracę osobom niepełnosprawnym.

Opinie o Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.