1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Tomaszów Mazowiecki

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Warszawska 95/97
Tomaszów Mazowiecki

Informacje podstawowe

KRS: 0000287668
NIP: 7732072422
data rejestracji: 28-09-2007

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest:
1. działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych we wszystkich sprawach życiowych, inicjowanie i organizowanie wzajemnej samopomocy w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie;
2. podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej
3. organizowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
4. inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających wszelkim uzależnieniom dzieci i młodzieży;
5. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwa tak dla członków stowarzyszenia jak i dla osób niezrzeszonych;
6. promocja i organizacja wolontariatu;
7. organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu;
8. podejmowanie zadań w zakresie nauki, oświaty i wychowania;
9. kultywowanie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskiej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej;
10. działalność wydawnicza;
11. upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Opinie o Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.