1. OPP
  2. Wielkopolskie
  3. Piła

Stowarzyszenie Przyjazna Piła

Warsztatowa 6
Piła

Informacje podstawowe

KRS: 0000330967
NIP:
data rejestracji: 04-06-2009

Cel działania

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze proobronnym i charytatywnym, którego misją są działania na rzecz:
1. utrzymywania i umacniania niepodległości rzeczypospolitej polskiej.
2. przygotowanie proobronne młodzieży i obywateli, poprzez propagowanie sportów obronnych, strzelectwa, spadochroniarstwa, szkolenia z ratownictwa, łączności, informatyki oraz doskonalenia umiejętności pracy w zespole.
3. wychowywanie członków stowarzyszenia w duchu patriotycznym, wokół takich wartości jak: bóg, honor, ojczyzna.
4. propagowanie postaw wzmacniających sprawność psychofizyczną, szczególnie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zdyscyplinowanej pracy w zespole.
5. ścisła współpraca z jednostkami wojska polskiego, państwowej i ochotniczej straży pożarnej, policji, straży granicznej, straży gminnej (miejskiej), ratownictwa medycznego, na zasadzie działań wspomagających, opartych na wypracowanych wspólnie z tymi jednostkami planach współpracy, w zakresie obronności i suwerenności kraju oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych.
6. wzrostu atrakcyjności społeczno-gospodarczej miasta piły i okolic,
7. integracji środowisk lokalnych,
8. rozwój kompetencji mieszkańców związany z dostępem do nowoczesnych form kształcenia,
9. wsparcie środowisk zagrożonych regresem i marginalizacją życia społecznego,
10. upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,

Opinie o Stowarzyszenie Przyjazna Piła

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.