1. OPP
  2. Podkarpackie

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Aktywny Senior" Gminy Boguchwała

pl. Rynek 2
Boguchwała

Informacje podstawowe

KRS: 0000535702
NIP: 5170368486

Cel działania

Wokorzystania wiedzy i doświadczenia najstarszego pokolenia poprzez stworzenie mozliwości angażowania osób starszych przy tworzeniu i realizacji programów rozwoju gminy, miasta, sołectwa, osiedla; uznanie osób starszych za znaczącą i wartościową część społeczności poprzez współpracę w tworzeniu warunków spoprzyjających zmianie społecznych wyobrażeń i stereotypów dotyczących starzenia się i osób starszych, wspieranie działań służących propagowaniu idei integracji i solidarności międzypokoleniowej poprzez dialog prowadzony w szkołach, na forum społeczności i w mediach lokalnych, inicjowanie i wspieranie inicjatyw sprzyjających promocji obopólnie korzystnej wymiany międzypokoleniowej; autokreacja i samorealizacja najstarszego pokolenia w sferze kultury poprzez promocję i upowszechnianie różnorodnych form twórczości i aktywności artystycznej; urzeczywistnianie założeń aktywnego starzenia się poprzez wspieranie rozwoju inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty do turystyczno-rekreacjyjnej dla najstarszego pokolenia, współpraca w organizowaniu zajęć i zawodów sportowych adresowanych do osób starszych oraz wspólnie dla wszystkich grup wiekowych; promocja aktywnego trybu życia a także turystyki, krajoznawstwa i rekreacji ruchowej.

Opinie o: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Aktywny Senior" Gminy Boguchwała

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.