1. OPP
  2. Mazowieckie
  3. Warszawa

Społeczny Instytut Ekologiczny

Czeladnicza 17
Warszawa

Informacje podstawowe

KRS: 0000083414
WWW: sie.org.pl
e-mail: [email protected]
Data rejestracji: 22-01-2002

Cel działania

Celami stowarzyszenia są: wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo, współpracę i uczestnictwo, a także wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, propagowanie i realizowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez organizacje o celach niezarobkowych, a w szczególności:
1) działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
2) budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju;
3) prowadzenie lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju;
4) wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska;
5) wspieranie pro-ekologicznych inicjatyw obywatelskich;
6) wzmacnianie ruchu ekologicznego;
7) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w ramach ruchu ekologicznego;
8) promowanie i organizacja wolontariatu młodzieży, dorosłych i seniorów;
9) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
10) działania na rzecz ekorozwoju obszarów wiejskich;
11) upowszechnianie i promocja produktów lokalnych i regionalnych wspierających zrównoważony rozwój;
12) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej (formalnej i nieformalnej), aktywności i aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów;
13) działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
14) działania na rzecz rozwoju sportu i turystyki przyjaznych dla środowiska;
15) działania na rzecz niepełnosprawnych;
16) upowszechnianie i ochrona praw i interesów konsumentów;
17) upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
18) działania na rzecz nauki;
19) działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego;
20) promocja i organizacja wydarzeń kulturalnych;
21) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
22) promocja polski na arenie międzynarodowej.

Opinie o: Społeczny Instytut Ekologiczny

Dodaj opinię
ekolog 1323@ wp.pl
4/5
23-03-2021 01:51
potrzeby sa na temat poprawa klimatu ustawa jest na do finasowanie wymiana starych
pieców to nie daje efektów znam takich ze ma piec nowy pali czym się da opał jest drogi Moja propozycia dom bez dymnika z pieca nadmuchy z starego samochodu zamontować wyjscie do beczki 200 litrowej zalana 100 litrów wody z jeziora dym wpychany do wody odpowiecznik rura wychodo gazy poprzez wode to mozna by było
montowac w garazu jest ogrzany garasz ogrzewanie centralne tylko trzeba zbadać ten
mokry dym do jakich celów wykożystać jeśli się pali dzewem lisciastym to morzna wykożystać jako nawóz na pastwisko lub łąkie kosne poprawai strukture gleby po tym
rośnie biała koniczynka to poprawia strukture PH to jest sprawdzone po dzewie sosnowym tego nie ma trzeba bt było robić badania do czego ten mokry dym wykożystać moze do cementu w tym jest potrzeba badania laboriatum tel . 512 424 668 Pozdrawiam