1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Rzeszów

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "Solis Radius" w Rzeszowie

Saska 56
Rzeszów

Informacje podstawowe

KRS: 0000043032
NIP: 8133115580
data rejestracji: 11-09-2001

Cel działania

1.Realizowanie programu kompleksowej rehabilitacji dzieci w wieku rozwojowym, opartej na wczesnej diagnostyce i wczesnej terapii zaburzeń neurologicznych i ruchowych.
2.Kontynuacja tej terapii i rehabilitacji u osób w wieku późniejszym.
3.Realizowanie programu zapobiegania i zmniejszania skutków niepełnosprawności poprzez diagnostykę i kompleksową rehabilitację w celu zapobieżenia wykluczeniu społecznemu i zawodowemu tych osób, przy czym przez osoby nepełnosprawne w niniejszym statucie należy rozumieć osoby zagrożone niepełnosprawnością i osoby niepełnosprawne, posiadające stosowne orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność, w tym w szczególności ze spektrum autyzmu - całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz sprzężonymi nepełnosprawnościami.
4.Wpieranie rodzin osób niepełnosprawnych wymienionych w pkt 1-3.
5.Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz opieka i pielęgnacja osób przewlekle chorych.
6.Prowadzenie szkół i placówek niepublicznych zgodnie z ustawą z dnia
07.09.1991 r. o systemie oświaty (dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.2572 z późn. zm.).

Opinie o Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "Solis Radius" w Rzeszowie

Dodaj opinię
1/5
':/