1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Rzeszów

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego

Hetmańska 9
Rzeszów

Informacje podstawowe

KRS: 0000296261
NIP: 8130268490
Data rejestracji: 02-01-2008

Cel działania

- stworzenie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka - nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wszellkich nałogów - upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy i sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni - stworzenie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi - upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Opinie o Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.