1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Rzeszów

"Rodzina Rodzin" Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych

Dąbrowskiego 17
Rzeszów

Informacje podstawowe

KRS: 0000108081
Data rejestracji: 19-04-2002

Cel działania

1. moralne, materialne i zdrowotne wspieranie rodzin w tym w szczególności rodzin wielodzietnych, niepełnych znajdujących się w trudnej sytuacji w wypełnianiu ich rodzicielskich zadań.
2. umacnianie więzi rodzinnych, jedności, stałości i niezależności rodziny.
3. ukazywanie godności i promocja wartości osoby ludzkiej i rodziny.
4. ochrona zdrowia i życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
5. profilaktyka przeciw zagrożeniom: alkoholizmem, narkotykami, sektami, przestępczością.
6. promocja zdrowego stylu życia i tradycyjnych wartości kulturowych.
7. obrona i uświadamianie społeczości praw przysługujących rodzinie.
8. przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, nędzy i dyskryminacji rodzin oraz kobiet i dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych, niepełnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w wyrównywaniu szans.
9. wpływ na kształtowanie sprzyjających rodzinie warunków społecznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych.
10. upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
11. cele stowarzyszenia zawierają się w kręgu zadań publicznych zdefiniowanych w art.4 ust.1 ustawy z dnia
24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ich szczegółowe określenie zawarte jest w dziale działalność pożytku publicznego niniejszego statutu.

Opinie o: "Rodzina Rodzin" Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.