1. OPP
  2. Mazowieckie
  3. Warszawa

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Krakowskie Przedmieście 30/1
Warszawa

Informacje podstawowe

KRS: 0000110860
NIP:
email: ptg@uw.edu.pl
data rejestracji: 08-05-2002

Cel działania

Celem działalności jest:
1) działanie na rzecz rozwoju nauk geograficznych i nauczania geografii,
2) podejmowanie badań przestrzennych w skali lokalnej i regionalnej,
3) upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy geograficznej, a zwłaszcza naukowego poznawania kraju,
4) szerzenie zasad prawidłowego gospodarowania w środowisku geograficznym,
5) podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych członków,
6) popierania osiągnięć naukowych, dydaktycznych i racjonalizatorskich członków towarzystwa.

Opinie o Polskie Towarzystwo Geograficzne

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.