1. OPP
  2. Mazowieckie
  3. Ząbki

Polski Związek Krótkofalowców

Augustyna Kordeckiego 66/U1
Warszawa

Informacje podstawowe

KRS: 0000088401
NIP: 6971018247
email: hqpzk@pzk.org.pl
data rejestracji: 15-02-2002

Cel działania

1. prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, a także działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego.
2. działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego polski.
3. organizacja czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. rozwój, popieranie i ochrona służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, służby radiokomunikacyjnej amatorskiej satelitarnej oraz pokrewnych dziedzin, zwanych łącznie krótkofalarstwem.
5. podejmowanie stałych działań mających na celu ochronę przydzielonych zakresów częstotliwości amatorskich, jak i pozyskiwanie nowych zakresów częstotliwości.
6. obronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie urządzeń radiowych i systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania zakresie nowych rozwiązań w radiokomunikacji.

Opinie o Polski Związek Krótkofalowców

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.