1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Skierniewice

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

Zielona 27
Łódź

Informacje podstawowe

KRS: 0000118574
NIP: 7251495936
email: office@zrodla.org
data rejestracji: 27-06-2002

Cel działania

Celami stowarzyszenia są: a) pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, b) promocja i popieranie kultury ekologicznej, c) humanitarna ochrona zwierząt, d) działanie na rzecz ochrony fauny i flory, e) ochrona naturalnych siedlisk roślin i zwierząt, f) zapobieganie degradacji środowiska, g) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności przeciwko uzależnieniom, h) działania na rzecz pokoju, praw człowieka i pacyfizmu, i) propagowanie zdrowego stylu życia, j) ochrona dziedzictwa przyrodniczego, k) ochrona konsumentów oraz popularyzacja ich praw, l) działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich, m) kształtowanie postaw postępowania i działalności zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, n)prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji dla zrównoważonego rozwoju w tym edukacji globalnej, o) propagowanie i rozwijanie sprawiedliwego handlu (fair trade) oraz podnoszenie świadomości konsumentów w zakresie etycznego i odpowiedzialnego stylu konsumpcji.

Opinie o Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.