1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Ełk

"Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową

Informacje podstawowe

KRS: 0000352733
NIP: 8481836324
Data rejestracji: 09-04-2010

Cel działania

1.Wspieranie rodzin, w których jest chore dziecko.
2.Integracja rodzin dzieci chorych.
3.Poprawa kondycji i wydolności fizycznej dzieci poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjno-kulturowych.
4.Opieka nad onkologicznie chorymi dziećmi.
5.Organizowanie stałych form opieki paliatywnej.
6.Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
7.Wyjazdy na kolonie letnie i zimowe dzieci chorych, po zakończonym leczeniu i ich rodzin.
8.Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi.
9.Wspieranie i promowanie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.
10.Promowanie i organizowanie wolontariatu.
11.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i oobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.
12.Działalność charytatywna.
13.Ochrona i promocja zdrowia.
14.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Opinie o: "Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.