1. OPP
  2. Podlaskie
  3. Białystok

Oddział Miejsko-Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Białymstoku

Piłsudskiego 4A
Białystok

Informacje podstawowe

KRS: 0000189005
NIP: 5422870453
data rejestracji: 16-02-2004

Cel działania

1) reprezentowanie interesów stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie podejmowania tematyki opieki diabetologicznej przez sejm, rząd, ministerstwo zdrowia, organy lokalnej władzy i samorządowe oraz aktywny udział w nich,
2) współpraca z ministrem zdrowia oraz polskim towarzystwem diabetologicznym w celu wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego, poziomu świadczeń i cen leków i innych urządzeń niezbędnych diabetykom,
3) organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków oraz samokontroli poprzez: - działalność wydawniczą, - szkolenia, - turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe, - prasę, radio, telewizję, internet,
4) integracja środowiska diabetyków i sympatyków poprzez pomoc, życzliwość i koleżeństwo propagowane przez: - spotkania głównie w kołach, - organizowanie wspólnego wypoczynku, sportu, zabawy, imprez kulturalnych, - organizowanie uroczystości jubileuszowych jak i światowego dnia wali z cukrzycą, 5. udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków poprzez: - poradnictwo prawne, - reprezentowanie konkretnych interesów diabetyków zez znaczną niesprawnością wobec władz i instytucji, - udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej i sprzętowej, 6. dbanie o rozwój stowarzyszenia poprzez wzrost liczbowy i skuteczność jego działania.

Opinie o Oddział Miejsko-Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Białymstoku

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.