Informacje podstawowe

KRS: 0000047959
NIP: 9840103103
Data rejestracji: 03-10-2001

Cel działania

1.Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego,
2.Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
3.Rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu,
4.Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami stowarzyszenia.

Opinie o: Nidzicki Fundusz Lokalny

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.