1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Nowe Miasto Lubawskie

"Nazaret" Świetlica dla dzieci im. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego

Miejsce zostało oznaczona w serwisie jako nieaktywne. Może to m.in. oznaczać, że zaprzestało ono działalności lub zmieniły się jego dane kontaktowe.
Kościelna 8 B
Nowe Miasto Lubawskie

Informacje podstawowe

KRS: 0000210134
NIP: 8771420448
Data rejestracji: 16-06-2004

Cel działania

Celem świetlicy jest w szczególności:
1.Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez objęcie dziecka działaniami opiekuńczymi, wychowawczymi i edukacyjnymi,
2.Zapewnienie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,
3.Stwarzanie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych,
4.Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu osób z różnych grup społecznych,
5.Działanie na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych zwłaszcza w obszarach kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, oświaty, edukacji, wyrównywania szans, praw człowieka, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Opinie o: "Nazaret" Świetlica dla dzieci im. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.