1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Lublin

"Nadzieja" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym Od Alkoholu w Lublinie

Abramowicka 2f
Lublin

Informacje podstawowe

KRS: 0000051727
Data rejestracji: 11-10-2001

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest:
1.Niesienie wszelkiej pomocy chorym uzależnionym od alkoholu, osobom współuzależnionym, bezdomnym, niepełnosprawnym,
2.Zapewnienie bezdomnym trzeźwiejącym alkoholikom możliwości regulowania swoich spraw socjalno-bytowych z jednoczesną kontynuacją terapii odwykowej,
3.Promocja trzeźwego stylu życia,
4.Integracja ludzi dobrej woli w przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz nietolerancji społecznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzależnienie wśród młodzieży,
5.Prowadzenie zakładów typu: hostel dla trzeźwiejących alkoholików, schroniska, domy pomocy dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Opinie o: "Nadzieja" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym Od Alkoholu w Lublinie

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.