1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Nowe Miasto Lubawskie

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Wybudowanie 4
Kurzętnik

Informacje podstawowe

KRS: 0000253650
Data rejestracji: 27-03-2006

Cel działania

1. celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz wspierania i upowszechniania zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowania partnerstwa i dialogu oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich.
2. lgd działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska przyrodniczego i wartości historyczno-kulturowych, a także rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
3. cele, o których mowa w ust. 1, obejmują m.In. wykonywanie zadań w zakresie:
1) realizacji lokalnej strategii rozwoju (lsr) opracowanej przez lokalną grupę działania (lgd),
2) aktywizacji gospodarczej i społecznej mieszkańców obszaru działania stowarzyszenia,
3) promocji systemu gospodarowania uwzględniającego zrównoważony rozwój oraz najnowsze osiągnięcia nauki i techniki,
4) upowszechniania metod działalności gospodarczej zgodnych z zasadami ochrony środowiska,
5) wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy mieszkańcami obszaru gmin wchodzących w skład stowarzyszenia,
6) współudziału w wypracowywaniu rozwiązań i podejmowaniu inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i miejskich ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gmin wchodzących w skład stowarzyszenia,
7) podejmowaniu działań mających na celu pomoc rolnikom i przedsiębiorcom w dostosowaniu się do wymogów unii europejskiej w szczególności w zakresie dostępności do unijnych rynków zbytu i pomocy finansowej,
8) współdziałaniu z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się podobną problematyką,
9) wspieraniu członków stowarzyszenia w ich dążeniach do zdobywania wiedzy i umiejętności przydatnych na rynku pracy,
10) promocji obszaru działania stowarzyszenia jako atrakcyjnego dla rozwoju małej przedsiębiorczości, działalności turystycznej, edukacyjnej i kulturalnej. pozostałe punkty 11-28 zgodnie z §8 ust.3 statutu.

Opinie o: Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.