1. OPP
  2. Małopolskie

Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi

Informacje podstawowe

KRS: 0000559634
Data rejestracji: 01-06-2015

Cel działania

1.Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, turystyki oraz zdrowego i ekologicznego trybu życia.
2. planowanie i organizowanie życia sportowego, sportowo - rekreacyjnego i sportowo - kulturalnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych, głównie w oparciu o obiekty sportowe gminy zawoja.
3. angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
4. udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych.
5. przygotowanie członków klubu do udziału w zawodach na różnych szczeblach rozgrywek i w różnych dyscyplinach sportowych.
6. reprezentowanie stowarzyszenia wobec władz i organizacji sportowych.
7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji wszystkich przedsięwzięć klubu.
8. pomoc dzieciom i młodzieży w ich rozwoju: a) fizycznym - poprzez doskonalenie własnej sprawności fizycznej, opanowanie umiejętności sportowych, nauczanie unikania kontuzji, kształtowanie przyzwyczajeń higienicznych i zdrowotnych, b) moralno-społecznym - poprzez wyrabianie umiejętności współpracy w zespole w kontekście rywalizacji sportowej oraz wdrażanie sportowych standardów zachowania się poprzez stosowanie zasady fair play", c) psychicznym - poprzez nauczanie sprawowania kontroli nad własnymi emocjami, rozwijanie poczucia własnej wartości i zachowań empatycznych w stosunku do innych.
9. współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy jakości oraz masowości kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
10. współudział w konstruowaniu programu rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania
11. organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób na terenie działania klubu. c.D. w statucie

Opinie o: Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.