1. OPP
  2. Kujawsko-Pomorskie
  3. Toruń

"Jestem" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

Juliana Fałata 98-102
Toruń

Informacje podstawowe

KRS: 0000202576
WWW: stowarzyszeniejestem.pl
Data rejestracji: 01-04-2004

Cel działania

Cały cel działania opisany jest w § 8 statutu. z uwagi na ograniczenia techniczne systemu informatycznego, w którym prowadzony jest krs, poniżej wskazano tylko 9 spośród 12 celów działania.
1. wszechstronna pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz potrzebującym wsparcia z rodzin najuboższych i patologicznych, ich rodzicom, opiekunom, instytucjom i specjalistom.
2. organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, leczenia, poradnictwa dla osób niepełnosprawnych, uzależnionych oraz potrzebujących wsparcia,
3. organizowanie i prowadzenie różnych form sportu, wypoczynku i rozrywki oraz kultury i sztuki dla osób niepełnosprawnych, uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. propagowanie nowoczesnych metod i technik komputerowych w życiu, nauce, pracy osób niepełnosprawnych, upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych wysoko wyspecjalizowanych technologii informatycznych w terapii,
5. prowadzenie działalności reklamowej, popularyzatorskiej, upowszechniającej, wiedzę na temat problemów osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób uzależnionych,
6. profilaktyka uzależnień, propagowanie zdrowego stylu życia, działalność sportowa i rekreacyjna,
7. organizowanie wszelkich form pomocy i rehabilitacji osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom,
8. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i uzależnionych oraz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ofiar przestępstw i członków ich rodzin,
9. udzielanie pomocy osobom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych w celu zaistnienia na otwartym rynku pracy,

Opinie o: "Jestem" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.