1. OPP
  2. Podlaskie
  3. Białystok

Fundacja "Bajkowa Fabryka Nadziei"

Antoniukowska 15B/43
Białystok

Informacje podstawowe

KRS: 0000352023
NIP: 5423163120
data rejestracji: 22-03-2010

Cel działania

1) pomoc dzieciom i młodzieży nieuleczalnie chorym, cierpiącym na choroby nowotworowe, kardiologiczne i niepełnosprawnym, w szczególności cierpiącym na: porażenie mózgowe, zespół aperta oraz choroby genetyczne, itp.,
2) wspieranie dzieci (młodzieży) oraz ich rodzin w trakcie i po leczeniu, a także wspieranie dzieci i młodzieży w okresie remisji ułatwiające adaptację i integrację ze społeczeństwem i rówieśnikami,
3) zapewnienie dzieciom cierpiącym (młodzieży cierpiącej) na chorobę nowotworową oraz choroby kardiologiczne najwyższego komfortu życia podczas leczenia i w okresie rehabilitacji,
4) działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych (młodzieży niepełnosprawnej), polepszające ich aktywność fizyczna oraz ruchową,
5) podejmowanie działań mających na celu zminimalizowanie niekorzystnych skutków długoterminowego leczenia,
6) wsparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz prawnych opiekunów dzieci (młodzieży), którymi opiekuje się fundacja, w przypadku gdy z uwagi na sytuację finansową danego opiekuna prawnego wsparcie to jest konieczne w celu umożliwienia mu towarzyszenia swojemu podopiecznemu w czasie akcji organizowanych przez fundację w ramach realizacji jej statutowych celów,
7) popularyzowanie i kształtowanie pożądanych postaw społecznych w stosunku do dzieci nieuleczalnie chorych, cierpiących na choroby nowotworowe, kardiologiczne, oraz dzieci niepełnosprawnych (młodzieży nieuleczalnie chorej, cierpiącej na choroby nowotworowe, kardiologiczne, oraz młodzieży niepełnosprawnej,
8) ułatwianie aktywności społecznej osób cierpiących na choroby kardiologiczne oraz osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
9) promocja wolontariatu.

Opinie o Fundacja "Bajkowa Fabryka Nadziei"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.