1. OPP
  2. Opolskie
  3. Opole

"Domowe Hospicjum dla Dzieci" w Opolu

Armii Krajowej 11-13A
Opole

Informacje podstawowe

KRS: 0000245423
NIP: 7542836945
Data rejestracji: 22-11-2005

Cel działania

1. wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami.
2. opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy. skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opieki w czasie umierania i w okresie żałoby. celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości.
3. wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie.
4. rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w polsce i za granicą.
5. wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej i profilaktycznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji socjalnej, życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
7. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zgodnym z celami fundacji.
8. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
9. współpraca z polonia oraz instytucjami polonijnymi w zakresie zgodnym z celami fundacji.
10. prowadzenie działalności w zakresie: wspierania rodziny, pieczy zastępczej i pomocy społecznej.
11. prowadzenie działalności w zakresie ochrony praw pacjenta.

Opinie o: "Domowe Hospicjum dla Dzieci" w Opolu

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.