1. OPP
  2. Dolnośląskie
  3. Wrocław

Dobro Powraca - Fundacja na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Hłaski 34
Wrocław

Informacje podstawowe

KRS: 0000338878
NIP: 8942986057
Data rejestracji: 08-10-2009

Cel działania

1) upowszechnianie informacji na temat najnowszych sposobów leczenia stwardnienia rozsianego wśród chorych,
2) gromadzenie funduszy na leczenie, rehabilitację, opiekę oraz pomoc społeczną dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w zakresie terapii stwardnienia rozsianego oraz chorób towarzyszących,
3) doradztwo, pomoc organizacyjno-socjalna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz innych podmiotów zainteresowanych działalnością fundacji,
4) upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane,
5) prowadzenie działalności integrującej chorych na stwardnienie rozsiane poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową oraz towarzyską,
6) rzecznictwo interesów chorych na stwardnienie rozsiane przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego,
7) podnoszenie jakości życia osób chorych na stwardnienie rozsiane,
8) udzielanie chorym na stwardnienie rozsiane świadczeń z zakresu pomocy społecznej, celem umożliwienia im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych spowodowanych chorobą, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez zaspokajanie potrzeb osób chorych, umożliwianie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, wspieranie działań zmierzających do usamodzielnienia osób chorych, ich integracji ze środowiskiem, wspieranie obecności osób chorych na rynku pracy.

Opinie o: Dobro Powraca - Fundacja na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Dodaj opinię
Tata Zuzi
5/5
02-11-2022 10:09
Zachęcam do wsparcia 1,5% Twojego podatku Zuzi chorej na stwardnienie rozsiane, podopiecznej Fundacji Dobro Powraca.
KRS: 0000338878
Cel szczegółowy: ZUZANNA DAWIDOWSKA