1. OPP
  2. Świętokrzyskie
  3. Kielce

Caritas Diecezji Kieleckiej

Jana Pawła II 3
Kielce

Informacje podstawowe

KRS: 0000198087
Data rejestracji: 08-03-2004

Cel działania

1. nadrzędnym celem caritas jest realizacja przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do kazdego człowieka bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowosć rasę, czy płeć
2. pośród celów szczegółowych caritas należy wymienić: a) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego, w tym prowadzenie stałej formacji pracowników caritas i wolontariuszy; b) szerzenie nauki kościoła o bożym miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia; c) jednoczenie, doskonalenie, wspomaganie i koordynacja działamości wszelkich placówek kościelnej akcji charytatywnej na terenie diecezji; d) wykonywanie niektórych zadań pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy materialnej i różnego poradnictwa dla osób biednych i dotkniętych sytuacją kryzysową; e) organizowanie i prowadzenie placówek niosących pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, dzieciom, bezdomnym, bezrobotnym i innym kategoriom osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; f) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz udzielanie im różnorodnej pomocy oraz wykonywanie dztałatnoścr leczniczej; g) organizowanie pomocy dla poszkodowanych w kataklizmach w kraju i za granicą; h) organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i wypadków komunikacyjnych; i) pomoc dla rodzin osób skazanych oraz reintegracja społeczna byłych więźniów; j) utrzymanie łączności i współpracy z caritas innych diecezji w polsce oraz caritas polska i caritas innych krajów; k) promowanie rozwoju lokalnego i rozwoju zasobów ludzkich szczególnie poprzez programy szkoleń i wspomaganie dostępu do wiedzy oraz rozwój ekonomii społecznej; i)wychowanie dzieci i młodzieży a zwłaszcza prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym; m) zwiększanie dostępu do zatrudnienia zwłaszcza dla osób zagrożonych marginalizacją w tym poprzez realizację zatrudnienia socjalnego oraz pozostałe punkty § 5 statutu.

Opinie o: Caritas Diecezji Kieleckiej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.