1. OPP
  2. Opolskie
  3. Brzeg

Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie "Stal Brzeg"

Informacje podstawowe

KRS: 0000186782
NIP: 7471732692
Data rejestracji: 04-02-2004

Cel działania

Celem towarzystwa jest:
1. popularyzowanie kultury fizycznej i idei olimpijskiej.
2. osiąganie jak najlepszych wyników sportowych i rozbudzanie życia sportowego wśród młodzieży i dorosłych, współdziałanie z innymi organizacjami w wychowywaniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zadań statutowych klubu.
3. integrowanie miłośników piłki nożnej i popularyzowanie tej dyscypliny w środowisku brzeskim.
4. organizowanie imprez sportowych oraz podnoszenie poziomu ich odbioru przez widzów.
5. wspieranie działań społeczności lokalnej miasta brzeg służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju turystyki i organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej.
7. ochrona i promocja zdrowia.
8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Opinie o: Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie "Stal Brzeg"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.