1. OPP
  2. Świętokrzyskie
  3. Skarżysko-Kamienna

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia

Wileńska 34
Skarżysko-Kamienna

Informacje podstawowe

KRS: 0000028283
Data rejestracji: 16-07-2001

Cel działania

Bractwo jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem, w ramach zasad konstytucyjnych mają na celu: 1/pogłębianie wartości chrześcijańskich w życiu osobistym i społecznym członków bractwa; 2/propagowanie kultu maryi miłosierdzia; 3/działanie w celu kształtowania właściwych postaw społecznych i przciwstawianie się społecznym chorobom moralnym; 4/działalność charytatywną przez prowadzenie hospicjum domowego, jadłodajni dla osób i rodzin biednych, prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych, świetlic środowiskowych i terapeutycznych oraz przez podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą lub kryzysem, 5/działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz integracji w środowisku lokalnym, 6/realizowanie szeroko rozumianej działalności promującej miasto, powiat, region min. przez obsługę grup turystycznych, pielgrzymkowych i innych odwiedzających okoliczne miejsca kultu religijnego, zabytki kultury i pamięci narodowej; 7/ działalność profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia; 8/ działalność na rzecz kształcenia właściwych postaw społecznych i przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym; 9/ propagowanie wartości chrześcijańskich zgodnych z nauką kościoła w związku z przejawami zagrożeń seksualizacji dzieci i młodzieży.

Opinie o: Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.