1. OPP
  2. Świętokrzyskie
  3. Skarżysko-Kamienna

Bractwo "Bądź Dobry Jak Chleb" im. św. Brata Alberta

Spółdzielcza 52
Skarżysko-Kamienna

Informacje podstawowe

KRS: 0000823833

Cel działania

Bractwo jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem w ramach konstytucyjnych zasad mają na celu:
1. przywracanie osobom i rodzinom: bezdomnym. ubogim, bezrobotnym, chorym, w podeszłym wieku, uzależnionym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, dzieciom i młodzieży, samotnym matkom. godności osoby ludzkiej oraz pomoc w powrocie do społeczeństwa w tym pełnieniu ról społecznych i wyrównywaniu szans tych osób i rodzin.
2. pogłębianie wartości chrześcijańskich w życiu osobistym i społecznym członków bractwa.
3. propagowanie kultu św. brata alberta.
4. działanie w celu kształtowania właściwych postaw społecznych i przeciwstawianie się społecznym chorobom moralnym.
5. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób min. przez organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlicy środowiskowej, klubu abstynenta, poradni dla ofiar przemocy.
6. podejmowanie działań na rzecz osób nie pełnosprawnych i seniorów.
7. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
8. działanie na rzecz nauki, kultury, edukacji, oświaty i wychowania.
9. profilaktyka oraz promocja zdrowia.
10. wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej majacych na celu zwiększenie konkurencyjności i aktywności wspólnoty mieszkańców skarżyskich osiedli.
11. propagowanie wartości chrześcijańskich i wspieranie środowisk katolickich.

Opinie o: Bractwo "Bądź Dobry Jak Chleb" im. św. Brata Alberta

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.