1. OPP
  2. Kujawsko-Pomorskie

Bractwo Czarnej Wody

Informacje podstawowe

KRS: 0000003678
NIP: 5591817154
Data rejestracji: 21-03-2001

Cel działania

1. celem bractwa jest:
1) promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych polski, szczególnie obszarów leżących nad wdą,
2) promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
3) ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej polski ze szczególnym uwzględnieniem terenów nad wdą,
4) wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej, rozwój społeczności lokalnej,
5) prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej,
6) inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury w polsce, w tym szczególnie w dorzeczu wdy,
7) promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju,
8) upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
9) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
10) działalność wspomagająca rozwój turystyki w polsce, szczególnie na terenach nad wdą,
11) wspomaganie podmiotów związanych z ochroną i promocją zdrowia oraz z udzielaniem pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków i chorób.

Opinie o Bractwo Czarnej Wody

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.