1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Krosno

Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Krośnie

Niepodległości 44
Krosno

Informacje podstawowe

KRS: 0000052488
NIP: 6841021127
Data rejestracji: 24-10-2001

Cel działania

Sferą działań publicznych (celem działania) bieszczadzkiego wopr jest czuwanie nad bezpieczeństwem ludzi na wodach śródlądowych, tj. zadania objęte treścią art.4 ust.1 pkt 19, pkt 20 i pkt 23 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym; 1/ prowadzenie działań ratowniczych, polegajacych w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym, 2/ pobudzanie i rozwijanie wszelkich działań, zmierzających do zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z akwenów w celach rekreacyjnych i sportowych, 3/ upowszechnianie umiejętności pływania, ratowania tonących i bezpiecznego korzystania z wypoczynku nad wodą, 4/ popularyzowanie zasad ochrony ekologicznej wód śródlądowych i otaczającej je przyrody, 5/ popularyzowanie aktywnego stylu życia, uprawiana sportów wodnych i rekreacji nad wodą.

Opinie o: Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Krośnie

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.