1. OPP
  2. Małopolskie

Automobilklub Biecki

Tysiąclecia 3
Biecz

Informacje podstawowe

KRS: 0000029250
NIP: 7381858113
Data rejestracji: 13-08-2001

Cel działania

Celem działalności klubu jest:
1) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
2) inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i kwalifikacje zmotoryzowanych oraz podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa;
3) propagowanie i organizowanie sportu kwalifikowanego ze szczególnym uwzględnieniem sportów motorowych;
4) popularyzacja i rozwój sportów masowych i rekreacji oraz kwalifikowanej turystyki;
5) działanie na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
6) prowadzenie działalności wychowawczo-szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wychowania kominikacyjnego i sportów motorowych;
7) działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
8)popularyzacja ratownictwa drogowego z uwzględnieniem szkoleń z tego zakresu;
9) pomoc ofiarom wypadków drogowych;
10) integrowanie środowiska automobilistów;
11) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.

Opinie o: Automobilklub Biecki

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.