Informacje podstawowe

KRS: 0000487991
NIP: 9121874599

Cel działania

1.Działalność charytatywna,
2.Pomoc społeczna,
3.Promocja i organizacja wolontariatu,
4.Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
5.Działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna,
6.Ochrona zdrowia i życia,
7.Działalność sportowa i turystyczna,
8.Działalność w dziedzinie kultury i sztuki,
9.Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna),
10.Propagowanie idei integracji europejskiej, oraz promowanie rzeczpospolitej polskiej poza granicami państwa.
11.Wspieranie przedsiębiorczości i działalności gospodarczej

Opinie o Atena

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.