1. OPP
  2. Małopolskie
  3. Kraków

Ars Legis - Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników

Filipa Eisenberga 11
Kraków

Informacje podstawowe

KRS: 0000248256
NIP: 6751337418
Data rejestracji: 02-01-2006

Cel działania

1. świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ubogim
2. wspieranie ochrony praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich
3. podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa
4. upowszechnianie wiedzy na temat prawa polskiego i europejskiego
5. wspieranie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności edukacji prawnej
6. podnoszenie kwalifikacji prawników w zakresie etyki zawodowej
7. integrowanie srodowiska prawniczego
8. wspomaganie prawników znajdujących się w potrzebie
9. wspieranie działalności duszpasterstwa prawników
10. szerzenie kultu patrona - św. ivo helory
11. promocja społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych § 6 ust. 12: "promocja i wspieranie idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów (w tym mediacji oraz arbitrażu)"

Opinie o: Ars Legis - Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.